Aplikacje stron trzecich dla N3/Atlas 

Chociaż z N3/Atlas współpracuje kilka aplikacji innych firm, należy pamiętać, że te aplikacje nie są produkowane przez firmę Alti-2 Technologies i nie możemy ich wspierać. Wszelka pomoc techniczna dotycząca oprogramowania innych firm musi być świadczona przez dostawcę oprogramowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.  

Ponadto szybki rozwój komputerowych systemów operacyjnych i przestarzałe komponenty elektroniczne wykorzystywane w produkcji sprawiają, że wsparcie produktów elektronicznych w nieskończoność nie jest możliwe. W grudniu 2021 r. wsparcie cyklu życia N3 dobiegło końca zapewniane przez firmę Alti-2 Technologies i nie obsługujemy już tego produktu.